ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
strona główna Logo jakosc

Przetargi > Niepubliczne

Wydruk

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYROBÓW HUTNICZYCH

Znak sprawy: GZZ-ŁM-2414-04/11
Publikacja do: 2011-04-07

Świerże Górne, 2011.03.14
Nr sprawy: GZZ-ŁM-2414-04/11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ WYROBÓW HUTNICZYCH

Zamawiający: ELEKTROWNIA "KOZIENICE" Spółka Akcyjna
Świerże Górne, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1, Polska
NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367
tel.: (0-48) 614-24-14, fax: (0-48) 614-35-16
Kancelaria Ogólna: (0-48) 614-16-55, fax: (0-48) 614-10-55
adres internetowy: www.elko.com.pl

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060541, o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 000 zł, kapitale wpłaconym w wysokości 450 000 000 zł; Konto: Bank Pekao S.A. O/Kozienice 70 1240 5703 1111 0000 4901 5522.

Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Marcin Łukasiewicz
tel. (0-48) 614-10-31, fax: (0-48) 614-26-60

1. Przedmiot zamówienia, wielkość, zakres:

Lp. Nazwa pozycji Wzorzec typu Wym/Jakość J/M Ilość Uwagi
1.1 RURA PRZEWODOWA GAT.18G2A FI 133X8,8MM m 220 wymagany atest
1.2 BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA GAT.18G2A/S355J2G3 GRUB.10MM kg 720 wymagany atest, wymiar arkusza 1500x6000
1.3 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.45MM kg 4500 wymagany atest
1.4 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.30MM kg 3000 wymagany atest
1.5 PRĘT ŻEBROWANY 18G2/BST500S/B500SP FI 12MM kg 1000 wymagany atest
1.6 RURA ZAROODPORNE WALC.NA Z. GAT.1H18N9T/X6CRNITI 25X2 MM m 80 wymagany atest
1.7 RURA PRZEWODOWA R35 FI 21,3X2,3MM m 120 wymagany atest
1.8 RURA PRZEWODOWA R35 FI 26,9X2,3MM m 40 wymagany atest
1.9 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 50X50X6MM kg 230 wymagany atest
1.10 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 45X45X5MM kg 254 wymagany atest
1.11 PRĘT ŻEBROWANY 34GS FI 10MM kg 30 wymagany atest
1.12 BLACHA POWLEKANA TRAPEZOWA RAL 8016 T20 m 50 wymagany atest
1.13 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 40X27X2MM kg 200 wymagany atest
1.14 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X30X2MM kg 200 wymagany atest
1.15 RURA H25N19S2 FI 532X10MM m 6 wymagany atest
1.16 RURA H25N19S2 FI 532X10MM m 6 wymagany atest
1.17 BLACHA POWLEKANA TRAPEZOWA T-18 RAL1002 GR.0.7MM DŁ .ARK.3000 m2 100 wymagany atest
1.18 RURA WYSOKOSTOPOWA 1H18N9T FI 16X2MM m 90 wymagany atest
1.19 PRĘT Z MOSIĄDZU M058 FI 25MM kg 30 wymagany atest
1.20 RURA KOTŁOWA B IIIST. 15HM FI 13,5X2MM m 78 wymagany atest
1.21 CEOWNIK NORMALNY GAT.ST3S/S235JR 140MM kg 200 wymagany atest
1.22 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.50X8MM kg 142 wymagany atest
1.23 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.60X8 kg 100 wymagany atest
1.24 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.70X20MM kg 400 wymagany atest
1.25 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.4MM kg 300 wymagany atest
1.26 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.5MM kg 2000 wymagany atest
1.27 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.6MM kg 3000 wymagany atest
1.28 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.20MM kg 500 wymagany atest
1.29 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.6MM kg 2000 wymagana dostawa w arkuszach 1500mmx30000mm
wymagany atest
1.30 BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA CREVSABRO4800 WYM.6MMX1000X2000MM kg 2000 wymagany atest
1.31 BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA GAT.18G2A/S355J2G3 GRUB.8MM kg 3000 wymagana dostawa w arkuszach 1500mmx30000mm
wymagany atest
1.32 BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA GAT.18G2A/S355J2G3 GRUB.8MM kg 2000 wymagana dostawa w arkuszach 1500mmx30000mm
wymagany atest
1.33 RURA PRZEWODOWA R35 / ST37.0 FI 159X5MM m 100 wymagany atest
1.34 RURA PRZEWODOWA R35 FI48,3X4MM m 50 wymagany atest
1.35 POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO ŚCIEKÓW SANILIFT- 3K szt 1 Wzorzec SANILIFT- 3K
1.36 POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO ŚCIEKÓW PUMPMAX AS. szt 1 Wzorzec PUMPMAX AS.
1.37 PŁASKOWNIK MIEDZIANY M1E 120X20 L2000 kg 43 wymagany atest
1.38 PRĘT BRĄZOWY TYP BA 1032 FI 100MM kg 80 wymagany atest
1.39 TULEJA Z BRĄZU BK 331 FI 80X40 kg 200 wymagany atest
1.40 PRĘT Z MIEDZI OKRĄGŁY GAT.M1E FI 70MM kg 40 wymagany atest

1.41 PRĘT Z MIEDZI M1E FI 25 MM kg 20 wymagany atest
1.42 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.40MM kg 2880 wymagany atest
1.43 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.10 MM kg 800 wymagany atest
1.44 PRĘT OKRAGŁY GAT.ST5 FI 140MM kg 1900 wymagany atest
1.45 PRĘT OKRĄGŁY ST5 FI 65 kg 1400 wymagany atest
1.46 PRĘT ST3S/S235JR FI 30MM kg 200 wymagany atest
1.47 PRĘT GAT.ST3SX/S235JR FI 25MM kg 200 wymagany atest
1.48 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.60X16MM kg 1310 wymagany atest
1.49 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.100X8MM kg 2765 wymagany atest
1.50 PRĘT KWADRATOWY GAT.ST3S / S235JR 70MM kg 2502 wymagany atest
1.51 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 120X120X12MM kg 10600 wymagany atest
1.52 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 280X60 MM szt 3 wymagany atest
1.53 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 90X90 MM szt 3 wymagany atest
1.54 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.1.4462 FI 12 MM kg 2 wymagany atest
1.55 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.1.4462 FI 16 MM kg 7 wymagany atest
1.56 PRĘT OKRĄGŁY GAT.40H FI 120MM kg 750 wymagany atest
1.57 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT. 45HNMF KUTY FI 140MM kg 500 wymagany atest
1.58 PRĘT STALOWY KUTY 45HNMF 170 kg 600 wymagany atest
1.59 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.45HNMF FI 40 MM kg 400 wymagany atest
1.60 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.45 FI 70 MM kg 1500 wymagany atest
1.61 PRĘT STALOWY GAT.2H13 FI80 kg 670 wymagany atest
1.62 PRĘT STALOWY GAT.20 FI 225 kg 1000 wymagany atest
1.63 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.20 FI 25 kg 200 wymagany atest
1.64 BLACHA STALOWA GAT.35HGS GR.25MM kg 200 wymagany atest
1.65 PRĘT GAT.15HN FI 140MM kg 900 wymagany atest
1.66 WAŁEK ŻELIWNY ZS 50007 FI 100MM kg 120 wymagany atest
1.67 PRĘT STALOWY H9S2 FI30 kg 20 wymagany atest
1.68 PRĘT STALOWY H9S2 FI50 kg 30 wymagany atest
1.69 FOLIA/TAŚMA ALUMINIOWA TECHN. A1R 0,05X500MM kg 250 wymagany atest
1.70 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.2MM kg 64 wymagany atest
1.71 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.2,5 MM kg 200 wymagany atest
1.72 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.3MM kg 324 wymagany atest
1.73 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.5MM kg 800 wymagany atest
1.74 BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA GAT.CORTEN 1.8963 GRUB.5MM kg 400 wymagany atest
1.75 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 50X50X5MM kg 200 wymagany atest
1.76 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 60X60X6MM kg 200 wymagany atest
1.77 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.35X5MM kg 70 wymagany atest
1.78 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.80X8MM kg 80 wymagany atest
1.79 RURA KOTŁOWA 10H2M/10CRMO910 FI 25X5MM m 50 wymagany atest
1.80 RURA KOTŁOWA 15HM FI 31,8X6,3 m 200 wymagany atest
1.81 RURA KOTŁOWA IIIST. K18 FI 38X5MM m 50 wymagany atest
1.82 RURA PRZEWODOWA GAT.18G2A FI 133X8,8MM m 220 wymagany atest
1.83 BLACHA KWASOODPORNA ALLOY 31 MAT.1.4562 GR.2MM kg 48 wymagany atest
1.84 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.20MM kg 10000 wymagany atest
1.85 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.10 MM kg 50 wymagany atest
1.86 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.10 MM kg 40 wymagany atest
1.87 PRĘT GAT.18G2 / S355J2 FI 40MM kg 140 wymagany atest
1.88 PRĘT GAT.18G2 / S355J2 FI 40MM kg 100 wymagany atest
1.89 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.25X8MM kg 50 wymagany atest
1.90 PRĘT STALOWY PŁASKI GAT.ST3S/S235JR WYM.25X8MM kg 50 wymagany atest
1.91 PRĘT OKRĄGŁY ST5 FI 65 kg 300 wymagany atest
1.92 PRĘT OKRĄGŁY ST5 FI 65 kg 300 wymagany atest

2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tylko w przypadku zamienników gatunków wg różnych norm.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych: na jedną lub więcej z 92 części opisanych w poz. 1.1. do 1.92.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia –nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy tygodnie od daty otrzymania przez wykonawcę podpisanego zamówienia.
5. Wadium: - 5.000,00 zł.
6. Warunki uczestnictwa w postępowaniu: jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
8. Termin i miejsce składania ofert.
8.1. data: 07.04.2011roku, godz. 9.00
8.2. miejsce: Kancelaria Ogólna, Budynek Administracji (pok. 20 parter) Elektrowni "Kozienice" S.A.
9. Termin związania ofertą: (jak w SWZ)
10. Termin i miejsce otwarcia ofert.
10.1. data: 07.04.2011roku, godz. 11.00.
10.2. miejsce: Elektrownia "Kozienice" S.A. budynek "INWESTYCJI" pok. 2.
11. Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu - polski.
12. Dokumenty terminy i warunki ich uzyskania.
12.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Elektrowni "Kozienice" S.A.: www.elko.com.pl - jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na podstawie pisemnego zapotrzebowania można też ją uzyskać osobiście (przez kuriera) u Zamawiającego lub przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa.
12.2. Wymagane dokumenty, oświadczenia itp. - opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn.
14. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania dostawców dotyczące niniejszego przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.


Dołączone pliki:

Dowiedz się więcej

Wirtualna elektrownia

ENEA Wytwarzanie S.A. to centrum kompetencji energetycznej w Grupie Kapitałowej Enea ...

home-img-ofirmie dowiedz się więcej

EKO-INWESTYCJE

Ochrona Środowiska

Przyszłość Spółki to zwiększenie jej zdolności wytwórczych
Wejście do Grupy Kapitałowej ENEA S.A. oraz jej planowany debiut giełdowy stworzył dla Spółki możliwości inwestycyjne. Są one związane z koniecznością budowy nowych mocy wytwórczych oraz dostosowaniem działalności do wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska.

home-img-ofirmie dowiedz się więcej